Algemene tandheelkundige zorg

Microscoop tandheelkunde

Complexe endodontie

Patrick Vadasz | Annemiek Voermans

St. Annastraat 10    |    6524 GA Nijmegen

Telefoon (024) 360 08 58  (tussen 8.30u en 12.30u)

Telefoon spoed (024) 360 16 08

 • WELKOM BIJ TANDWERK

  Deze site is bedoeld als compacte informatiebron voor jou als (verwezen) patiënt van Tandwerk of als verwijzend tandarts.

   

  Suggesties zijn zeer welkom, je kunt deze mailen via info@tandwerk.nl

   

   

 • AANMELDEN ALS PATIËNT


  Wil jij onze nieuwste patient worden?     Welkom!

   

  Bel 024-3601608 (tussen 8.30 en 17.00u)

  of stuur een mail naar Info@tandwerk.nl met het verzoek je te bellen voor een eerste consult.

   

  Tandwerk is op www.zorgkaartnederland.nl een van de best beoordeelde tandartspraktijken van Nederland.

  Daar zijn we erg blij mee.

   

  Klik hier om beoordelingen bekijken. 

 • CONTACT

  Tandwerk tandartsenpraktijk

  Annemiek Voermans | Patrick Vadasz

   

  St. Annastraat 10

  6524 GA Nijmegen

  024 - 360 08 58  (08.30u - 12.30u)

  024 - 360 16 08  (voor dringende zaken)

 • PATRICK VADASZ

  Microscooptandheelkunde zie ik als de toekomst. Sinds 2006 gebruik ik een Zeiss behandelmicroscoop.

  In eerste instantie alleen voor gecompliceerde kanaalbehandelingen.

  Door de enorme toegevoegde waarde van vergroting en meer licht is het intussen voor mij bij vrijwel alle behandelingen een onmisbaar instrument geworden.

 • ANNEMIEK VOERMANS

  Door mijn werk als tandarts zie ik mensen regelmatig terug.

  Hierdoor zie ik gezinnen ontstaan en opgroeien.

  Deze extra dimensie in het vak geeft me erg veel voldoening en plezier.

 • TANDWERK BEOORDELEN

  Omdat we steeds op zoek zijn naar de dingen die het 'm doen, vragen we je ons te beoordelen op:

   

   

   

  Dit is een onafhankelijke website waarop je anoniem een beoordeling en eventuele opmerkingen kunt achterlaten. Dit is leerzaam voor ons, en fijn voor iedereen die een tandarts zoekt. We zijn iedereen die deze kleine moeite neemt erg dankbaar.

 • KLACHTEN?

  Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen van de site van de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde)

  Wat te doen als u niet tevreden bent?

  Doe uw mond open bij de tandarts!

  I

  II

  III

  IV

  De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist*). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de NMT terecht. Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

   

  Praat met uw tandarts

  Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

  Advies van het TIP

  Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,25 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

   

  NMT-klachtenregeling

  Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de NMT en bij de NMT-klachtenregeling is aangesloten**. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:

  * een bemiddelende rol spelen;

  * overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

  Bemiddeling

  Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

   

  Formele klachtbehandeling en uitspraak

  Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

  Kosten

  Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

   

  Meer informatie

  Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de NMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,25 per minuut).

   

  *     In het bovenstaande wordt met "de tandarts" ook de tandarts-specialist (kaakchirurg of orthodontist) bedoeld.

  **   De tandartsen van Tandwerk zijn alle aangesloten bij de NMT.

Algemene tandheelkundige zorg

Microscoop tandheelkunde

Complexe endodontie